Clothes - accessories - bags - shoes -

 

Có rất nhiều phiên bản khác nhau từ các xưởng sản xuất khác nhau. Chất lượng và giá cả có thể khác nhau.

Hãy cùng tham khảo so sánh và lựa chọn cho phù hợp với như cầu chị tiêu và nhu cầu sử dụng.

Các trang Facebook của HVIP :


✔️ 1️⃣  Clothes 👗👚👙 :  https://www.facebook.com/profile.php?id=100069128044119&mibextid=ZbWKwL
✔️2️⃣  Bags 👛👜 :  https://www.facebook.com/hvip2022?mibextid=ZbWKwL
✔️3️⃣ Shoes 👠🥿👟👡 :  https://www.facebook.com/hanghieugiaydepnu?mibextid=9R9pXO
✔️4️⃣ Accessories 🕶🧣👒💍:   https://www.facebook.com/hanghieuphukienvip?mibextid=9R9pXO

✅️ Men's Shop : 🚹 https://www.facebook.com/yumi.son.581?mibextid=ZbWKwL
✅️ Vvip (Hermes bag + Jewelry + the best ) : https://www.facebook.com/profile.php?id=100079617552743&mibextid=ZbWKwL

+8493 323 0110
Liên hệ qua Zalo

Giỏ hàng